ČVUT FSv K142
Vítejte na stránkách Katedry hydrotechniky, která se zaměřuje na výchovu odborníků pro projektování, výstavbu a provoz hydrotechnických staveb. Vedle pedagogického poslání se pozornost katedry soustřeďuje také na výzkumnou činnost a spolupráci s praxí, které mají na katedře dlouholetou tradici.
Na těchto stránkách naleznete informace o katedře, jejich zaměstnancích, doktorandech, historii. Dále informace o vyučovaných předmětech, o výzkumu a řešených projektech. Kromě jiného zde také naleznete ke stažení řadu zajímavých materiálů.

Rozhodujete se na kterém oboru a na které katedře byste chtěli absolvovat své studium? Zde naleznete stručnou prezentaci doc. Satrapy z Katedry hydrotechniky. Prezentace K142
Aktuální informace:
2020-02-11SZZ na K142 - únor 2020
V úterý 11. února 2020 proběhly na Katedře hydrotechniky státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby.
Všech 8 zapsaných studentů úspěšně obhájilo svou diplomovou práci. Více informací o absolventech K142 najdete v sekci Výuka/Absolventi.
_________________________________________

2019-01-15SZZ na K142 – únor 2019
Vážení studenti,
státní závěrečné zkoušky se v ZS akademického roku 2018/2019 budou konat na Katedře hydrotechniky ve čtvrtek 7. února 2019. Harmonogram SZZ je k nahlédnutí zde a na nástěnce katedry v 7. patře.
Schůzka před SZZ bude ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 11:00 hodin v místnosti B-830a. Na schůzce budeme studenty informovat o přesném průběhu SZZ, o přípravě prezentace k obhajobě a zodpovíme jejich dotazy.
J. Kučerová, garant SZZ
_________________________________________

2018-06-05SZZ na K142 - červen 2018

Vážení studenti,
níže najdete informace o státních závěrečných zkouškách, které se budou konat na Katedře hydrotechniky v LS akademického roku 2017/2018.

Ve středu 20. 6. 2018 v čase 7:30-13:00 proběhnou SZZ z předmětů „Hydraulika a hydrologie“ a „Vodní stavby“. Harmonogram je k nahlédnutí zde.

V úterý 26. 6. 2018 proběhnou obhajoby závěrečných prací a SZZ magisterských studentů. Rozpis je uveden zde a též na nástěnce katedry v 7. patře.
_________________________________________

2018-01-29SZZ na K142 - únor 2018
Vážení studenti,
státní závěrečné zkoušky se v ZS akademického roku 2017/2018 budou konat na Katedře hydrotechniky v úterý 13. února 2018. Harmonogram SZZ je k nahlédnutí zde a na nástěnce katedry v 7. patře.
J. Kučerová, garant SZZ
..... starší informace

Katedra hydrotechniky
Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, tel. 2 2435 4616, Email: k142@fsv.cvut.cz